פסולת בניין

תושבים הבונים בכפר או מבצעים שיפוצים מחוייבים להציב בתחום המגרש שלהם מיכל אצירה לפסולת בניין.

 

במידה ויש צורך להציב את מיכל האצירה בשטח ציבורי, יש לקבל היתר להצבת מיכל אצירה בשטח ציבורי ממחלקת הנדסה של המועצה המקומית כפר שמריהו.

יש למלא - טופס בקשה להיתר להצבת כלי אצירה לפסולת בניין

מילוי הטופס אינו מהווה אישור להצבת כלי אצירה לפסולת בניין.

יש להמתין לקבלת היתר להצבת המכולה מהמועצה המקומית כפר שמריהו, ולהנחיות למיקום הנחת כלי האצירה.

 

 

פקחי המועצה יבצעו אכיפה ובעל הנכס או הקבלן, שלא יהיה ברשותו היתר, ייקנס ויאלץ לסלק את מיכל האצירה מיידית.

 

התנאים להצבת מיכל אצירה כפי שנדרשים בהיתר:

1. פינוי פסולת הבניין לאתר מורשה

2. הצגת אישור קליטת פסולת הבניין באתר

3. ניקיון סביב כלי האצירה ברדיוס של 5 מטר בסוף כל יום עבודה

4. כיסוי כלי האצירה בחומר קשיח בסוף כל יום עבודה

5. לא תותר הצבת כלי אצירה בימי שישי מהשעה 10:00 ועד ליום ראשון בשעה 07:00

6. לא תותר הצבת כלי אצירה בערבי חג מהשעה 10:00 ועד ליום שאחרי מוצאי החג בשעה 07:00

7. .כלי אצירה מלא יש לפנותו ללא דיחוי

8. אין לשנות את מיקום כלי האצירה שאושר מראש 

 


הודעה לבעלי בתים ולמנהלי עבודה באתרי בנייה

 

החל מ 01.06.2014 תחל המועצה המקומית כפר שמריהו באכיפה ובמתן קנסות לבעלי בתים ולמנהלי אתרי בנייה, אשר לא יציבו שירותים כימיים באתר לשימוש הבנאים, כנדרש בסעיף 2 ב' לחוק העזר לכפר שמריהו - "מניעת מפגעים" התשס"ח 2008.

 

מטרת האכיפה לטפל בשלושה נושאים עיקריים:

1. מניעת מקור למחלות מדבקות ולהתפרצות מגפות.

2. מניעת מפגעי ריח ומזיקים.

3. הקניית סביבת עבודה נקייה ונעימה.

 

נבקשכם לשתף פעולה ולדאוג להצבת שירותים כימיים באתרי הבנייה לא יאוחר מתאריך 30.05.2014.

 

למכתב הפנייה שנמסר לבעלי הבתים.

 


 

 

עבור לתוכן העמוד