לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

רחוב הנוריות

מתחם רחוב הנוריות - מטרת התוכנית:

 

יצירת זכויות בנייה נוספות באזור התוכנית והסדרת התנועה, התשתית והגישה בהתאם לתקן, תוך צמצום תלות של שכן בשכנו.

 

 

עיקרי התוכנית:

 

גבולות: מרח' קרן היסוד בצפון, רח' החורש במזרח, חלקות 146 ו-463 בדרום וכביש החוף במערב. סה"כ - 168 דונם.

סלילת דרך חוצה, צפון-דרום, במרכז החלקות ויצירת חלקות חדשות.

דרך שרות עוקפת ממערב, לטיפול בברכת האיגום וגישה ליח"ד מערביות.

יצירת דרכי רוחב (זיקות מעבר לציבור), המאפשרות גישה של תשתית, רכב ונגישות לכל יח"ד בפוטנציה.

שימוש בדרכים החדשות להעברת תשתית עירונית מודרנית (ביוב, ניקוז, חשמל, מים, טלפון, כבלים ותאורת רחוב), בהתאם לתוכנית האב היישובית.

יציקת זכויות בנייה לחלקות החדשות בהתאם לעקרונות חדשים.

סה"כ תוספת זכויות לבניית כ-40 יח"ד.

 

 

עקרונות למתן זכויות בנייה:

 

עיקרון מוביל – יח"ד לדונם.

ניתן לאחד זכויות של עד שתי יחידות ליחידה אחת.

הזכויות לבנייה בכל חלקה יוגדרו בתוכנית.

שטח יח"ד אחת לא יעלה על 400 מ"ר שטח עיקרי (כולל עליית גג אך לא כולל מרתף).

בכל מקרה לא יעלה על 40% משטח המגרש.

שטח יח"ד ממוזגת מזכויות של שתי יח"ד (על חלקה גדולה משני דונמים) לא יעלה על 800 מ"ר שטח עיקרי (כולל עליית גג אך לא כולל מרתף).

ברכות שחייה – על פי העיקרון הקיים: ברכה אחת ליח"ד בשטח שאינו עולה על 100 מ"ר.

איחוד זכויות לא יאפשר בניית שתי ברכות או הגדלה מעבר ל-100 מ"ר.

עלית גג – לפי העיקרון התכנון הקיים:- עד 60% משטח הקומה שמתחת, אך יחשב במניין השטח העיקרי (לא יעודד בניית עליות גג).

 

 

בשטח התוכנית יש בתים ישנים, אשר מיקומם מתנגש עם עקרונותיה.

 

התוכנית לא תפגע בבתים הקיימים, אך אם ירצו בעלי הנכס לנצל את הזכויות החדשות או להקים בית חדש במקום הקיים, הם ידרשו לפעול על פי התוכנית.

 

 

עקרונות למתן תוקף:

 

תהליך סטטוטורי:

אישור התוכנית במליאת המועצה

אישור התוכנית בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

אישור התוכנית בוועדה המחוזית ת"א.

 

התהליך מלווה בפרסום התוכנית ודיון בהתנגדויות.

 

 

 

מתחם הנוריות - תכנית הר/ 2014 א' – עדכון דצמבר

 

עבור לתוכן העמוד