לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

הנגשת מוסדות חינוך

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלים, התשנ"ח-1998 והתקנות הנובעות מתוכו, מזכים את התלמיד בעל המוגבלות בהנגשה התואמת את צרכיו.

 

  1. לתלמיד בעל המוגבלות זכות לרישום מוקדם במוסדות החינוך לשם ביצוע התאמות, בטרם מעברו למוסד החינוכי.
  2. להלן חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדבר זכותו של תלמיד ותלמידה עם מוגבלות לרישום מוקדם, 15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי לצורך התאמות ההנגשה הנדרשות:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm

 

  1. להלן חוברת מידע של משרד החינוך בנוגע להליך ההנגשה, אופן הגשת הבקשה, טפסים וסוגי ההנגשה:

https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/technological-accessibility-individual-process.pdf

 

מצורפים הטפסים הבאים:

טופס הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד חוברת מידע להורים – עברית

עבור לתוכן העמוד