קיר הבנים
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  שמות חללי מערכות ישראל, בני כפר שמריהו

  וְאֵלֶה שְמות הנופלים

   

  טוּרָאִי הַנְס בַּיְיט

  בדצמבר 1947 נסע כמנהל עליית הנוער, לקבל עולים חדשים שהגיעו משואת אירופה. בדרכו חזרה הותקפה שיירת המכוניות בקסטל. נהרג בהגנה על השיירה. נטמן בהר הזיתים.

  בּן 46 (ארבעים וַשש) היה בְּנופלו

   

   

  טוּרָאִי יוֹחַנָן  שְטְרַאוּס

  בְּמִלְחֶמֶת הַשִחְרור שֵרֶת בְּחַטיבת גולני.

  נהרג בַּקרב עַל סֶגֶ'רַה.

  בֶּן 23 (עשרים וְשלוש) היה בְּנופְלו.

   

   

  סֶגֶן רְפַאֶל  נַתָן

  בְּמִלְחֶמֶת הַשִחְרור שֵרֶת בְּחֲטיבת ירושלים.

  נהרג בַּקרב עַל כְּפַר עֶציון.

  בֶּן 23 (עשרים וְשלוש) היה בְּנופְלו.

   

   

  טוּרָאִי אַהֲרוֹן שִירָן

  בְּמִלְחֶמֶת הַשִחְרור שֵרֶת בְּחֲטיבת הנגב

  נהרג בִּקרבות הנגב.

  בְּן 38 (שלושים וּשמונֶה) היה בְּנופְלו..

   

  טוּרָאִי בְּצָלְּאֶל  קֶדָרִי

  שֵרֶת בַּמַּטֶה הכְּלַּלי

  נפטר בְּעֶת מילוי תפקידו.

  בֶּן 35 (שלושים וְחמש) היה בְּנופלו..

   

   

  טוּרָאִי שָלוֹם אוֹבֶּרְלֶנְדֶר

  שֵרֶת בְּחֵיל הָרַגְּלים.
  נהרג בִּשְנַת  1949  (ארבעים וָתשע) בַּקְרַבות עַל רַמַת הכּובֶש

  בֶּן 35 (שלושים וְחמש) היה  בְּנופְלו.

   

   

  פֶּטֶר הַאַזֶה

  נהרג בִּשְנַת 1949 (ארבעים וָתשע) בַּ הַגָנָה עַל המֶּשֶק.

  בֶּן 24 (עשרים וְארבע) היה בְּנופלו.

   

   

   

  סֶרֶן אֶדְגָר שְפִּיצֶר

  שֵרֶת כְּמַדְרִיך בְּקוּרְס קְצִינִים.

  נפל בְּעֵת מילוי תפקידו, בְּמהלך שֵרוּתוׁהצְּבָאִי.

  בן 28 ( עשרים וּשְמוֹנֶה ) היה בְּנופלו.

   

   

  סֶגֶן מִשְנֶה נַחוּם רוֹמַן

  בִּשְנַת 1966 .(שישי וַשש) שֵרֶת כְּטייס בְּחֵיל הַאֲויר

  נהרג בְּעֵת מִילוּי תַּפְקידו.

  בֶּן 20 היה בְּנופְלו

   

  סַמָּל יוֹרַם פֹּורְטְנוֹב

  בְּמִלְחֶמֶת שֶשֶת הימים שֵרֶת בְּחֵיל הַשִרֵיון.

  נהרג בִּקְרַבות ירושלים.

  בֶּן 26 ( עשרים וָשש)   היה בְּנופְלו  

   

   

  סַמָּל רוֹנִי בִּיצֶ'ר

   בְּמִלְחֶמֶת שֶשֶת הימים שֵרֶת בְּחֵיל הַהַנְדַסָה.

  נהרג בִּקְרַבות ירושלים.

  בְּן 19 (תְשַע עֶשְרֶה) היה בְּנופְלו.

   

   

  טוּרָאִי מֹשֶה הִימֶלְפַרְבּ

  בִּשְנַת 1969 (שישים וָתשע) שֵרֶת בְּחֲטיבת הַנַחַ"ל.

  נהרג בִּגבול הַלְבַנון.   

  בֶּן 19 (תְשַע עֶשְרֶה) היה בְּנופְלו .

   

   

  רַב טוּרָאִי דַן גִילַּת

   בְּמִלְחֶמֶת יום הַכִּפּורים שֶרֶת בְּחֵיל הַשִּרִיון

  נהרג בַּקְרַבות בְּסִינַי.

  בְּן 19 (תְשַע עֶשְרֶה) היה בְּנופְלו .

   

   

  סֶרֶן אִילָן בְּנִין

  בְּמִלְחֶמֶת יום הַכִּיפּורים שֶרֶת בְּחֵיל הַשִרִיון

  נהרג בַּקְרַבות בְּסִינַי

  בְּן 23 (עשרים וְשלוש) היה בְּנופְלו 

   

   

  סַמָּל יוֹסִי גְרַסִיאַנִי

  בְּמלחֶמֶת יום הַכִּיפּורים שֶרֶת בְחֵיל הַשִרִיון

  נהרג בַּקְרַבות בְּסִינַי

  בֶּן 22 (עשרים וּשְתַיּם) היה בְּנופְלו

   

   

  סֶגֶן שַאוּל מִילֶר 

  בְּמִלְחֶמֶת יום הַכִּיפּורִים שֶרֶת בְּחֲטִיבַת הַצַנְחַנִים

  נהרג בַּקְרַבות בְּסִינַי, בַּחֲוָה הַסִינִית.

  בְּן 21 (עשרים וְאַחַת) היה בְּנופְלו .

   

   

  סַמַל רִאשוֹן יָרוֹן שַלֵו הַמְבּוּרְגֶר

  בְּמִלְחֶמֶת יום הַכִּיפּורִים שֶרֶת בְּחֵיל הַשִרִיון

  נהרג בַּקְרָבות בְּסִינַי

  בֶּן 23 (עשרים וְשלוש) היה בּנופְלו.

   

   

  יְהִיה זִכְרַם בַּרוּך

   

  עבור לתוכן העמוד