חניה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  חנייה - אמצעי תשלום

  הסדרי חניה ואכיפתם במועצה המקומית כפר שמריהו מוגדרים בחוק עזר לכפר שמריהו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"א 1980.

   

   

  אמצעי תשלום:

  1. תו חניה לתושבים בלבד - חנייה ללא תשלום בכל היישוב, בתחום חנייה מוסדרת,בסימון כחול-לבן, ועל פי הוראות התמרור במקום.
  2. חניה מוסדרת בתשלום לכלל האוכלוסיה - ברחובות המסומנים בכחול-לבן, מותרת החניה לצד המדרכה באחד מאמצעי התשלום המפורטים, בימים א'-ה', משעה 07:00 עד 19:00 ובימי ו' וערבי חג, משעה 07:00 עד 15:00.
   אם מוצב תמרור בתחילת הרחוב, יש לפעול על פי הוראות התמרור, גם אם הן שונות מן השעות המצוינות לעיל.
  3. איזיפארק
  4. פנגו
  5.  סלופארק


  הודעת תשלום קנס

   

  בהתאם לסעיף 228 מתוך חוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, בשל עבירת חניה.

  בהודעה מצויינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החניה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.

   

  סוגי הודעות ודרישות לתשלום

   

  הודעת תשלום קנס - דוח חלון

  הודעה על עבירת חניה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג/ בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.

  ההודעה נרשמת באמצעות מסופון.

  ניתן לשלם את הקנס תוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

   

  הודעת תשלום קנס - דואר רשום

  הודעה על עבירת חניה הנשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה) ומופנית אל הנהג/ בעל הרכב, תוך ציון שמו.

  הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועד ולא הוגשה בקשה להישפט תוך אותו מועד.

  ניתן לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

   

  דרישה ראשונה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה

  דרישה הנשלחת בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גבייה) אם לא שולם הקנס.

  החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ם, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.

  על פי הדרישה יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.

   

  דרישה שניה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה

  התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה: דרישה הנשלחת בהתאם לסעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גבייה),

  אם החוב בדרישה ראשונה לא שולם.

  החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ים, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.

  על פי הדרישה יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.

  אי תשלום חוב זה יגרור הליכי גבייה.

   

  גביית קנס שלא שולם במועד

  על פי החוק, קנס שלא שולם במועד – יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה). פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מטלטלין ועיקול חשבונות בנק. 

  עבור לתוכן העמוד