לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

עצים - כריתה, העתקה, שימור

נושא ההגנה על היער והאילנות בישראל מוסדר באמצעות חוק פקודת היערות.

 

כריתה או העתקת עץ בנכס קיים

בעל נכס המעוניין לכרות או להעתיק עץ הנכלל ברשימת האילנות המוגנים בחוק, יפעל על ההנחיות הבאות:

 1. להדפיס ולמלא - טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן/נות מוגן/ים, של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 2. לתאם עם מנהל מחלקת איכות הסביבה של המועצה המקומית כפר שמריהו בדיקה של העצים בשטח, ולהגיש את הטופס מלא וחתום.
 3. לפנות לקרן קיימת לישראל (קק"ל), ליערן גוש מנשה-שרון
 4. נציג קק"ל יגיע לבדיקה בשטח.
 5. לשלם תשלום אגרה לקק"ל.
 6. לאחר קבלת רישיון הכריתה (בפקס או בדואר אלקטרוני) - רשאים לבצע את הכריתה או ההעתקה.

 

 

כריתה, העתקה או שימור של עץ בשטח המיועד לבנייה

בעל נכס המעוניין לכרות, להעתיק או לשמר יפעל, בהתאם להנחיות ועדת תכנון ובנייה, על ההנחיות הבאות:

 1. להדפיס ולמלא - טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן/נות מוגן/ים, של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 2. להכין סקר עצים מקיף, כמפורט בתיקון 89 לחוק התכנון והבניה.
 3. לתאם עם מנהל מחלקת איכות הסביבה של המועצה המקומית כפר שמריהו בדיקה של העצים בשטח ולהגיש לו עותק של סקר העצים.
 4. לפנות לקרן קיימת לישראל (קק"ל), ליערן גוש מנשה שרון.
 5. נציג קק"ל יגיע לבדיקה בשטח.
 6. לאחר קבלת מכתב לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מקק"ל יש להציגו בפני הוועדה.
 7. לאחר קבלת היתר הבנייה יש לשם אגרה לקק"ל.
 8. לאחר קבלת רישיון מקק"ל (בפקס או בדואר אלקטרוני) - רשאים לבצע את הכריתה, ההעתקה או השימור.

 

 

הקרן הקיימת לישראל

טלפון: 04-9090101

פקס: 04-9090100

 

 

 

חוקים ותקנות, משרד החלקאות ופיתוח הכפר: פקודת היערות, חוק תכנון ובנייה, רשימת אילנות מוגנים.

עבור לתוכן העמוד