לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

הגשת תלונה

רשאי להגיש תלונה כל אדם, גם אם אינו תושב כפר שמריהו, ובכל גיל כולל ילדים. 


הגופים והאנשים שניתן להגיש תלונה עליהם 
  • המועצה המקומית 
  • מוסדות המועצה 
  • עובדים, נושאי משרה ובעלי תפקידים במועצה 
  • גופים מבוקרים של המועצה כולל נושאי משרה ובעלי תפקיד בהם 

על מה ניתן להתלונן
על מעשה או מחדל הפוגע במישרין במתלונן או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
אם המעשה או המחדל בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או  שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.


דרכים להגשת תלונה

  • בדואר רגיל: קרן היסוד 18 כפר שמריהו 4691000

  • בדואר אלקטרוני:     mevaker@kfar.org.il 

  • במשרד הממונה על תלונות הציבור - בתאום מראש   
                              
עבור לתוכן העמוד