מרכז מסחרי
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  שילוט

  בכפוף להוראות סעיף 2 (ב) והוראות נוספות בחוק עזר לכפר שמריהו (שילוט) התשס"ז -ותיקוניו.


  1. המבקש להציב שלט יגיש בקשה למנהלת המחלקה.

  2. אם מגיש הבקשה אינו בעל הנכס, יציג הסכמה בכתב מבעל הנכס.

  3. השלט יוצב במקום ובצורה שייקבעו ברישיון.

  4. קבלת הרישיון כפופה לתשלום אגרת שלטים כחוק.

  5. אין להציב שלטים פרטיים ברשות הרבים.

  6. אין להציב שלטים על עצים או על קירות בתים.

  7. לא יוצב בנכס פרטי יותר משלט אחד.

   


  עבור לתוכן העמוד