מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  ארנונה 2015


   

  לתשלום חשבון ארנונה 2015 - לחץ כאן

   


   


   חוברת צו ארנונה 2015


   

   

   

  טפסים נלווים

   

  בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

   

  הצגת מסמכים נלווים לטופס בקשת הנחה

   

  תצהיר

   

  הצהרה בדבר נכס ריק

   


   

  דבר ראש המועצה, דרור אלוני, דצמבר 2014:

   

  תושבי כפר שמריהו ובעלי עסקים,

  בהתאם להחלטת שר הפנים ערכנו את הדיון על גובה הארנונה לשנת 2015 במחצית 2014 והעברנו את דרישתנו כנדרש, בחודש יולי. חרף פרק הזמן הארוך, הבירוקרטיה במשרדי הפנים והאוצר לא דנו בכך וכאשר הנושא הגיע לדיון, התפרקה הממשלה והודיעו על בחירות לכנסת ב-17 במרץ 2015.
  לאור זאת, אישור השרים על צו הארנונה לשנת 2015 נדחה לאוגוסט 2015.

  כרשות איתנה, מסודרת ואחראית, ערכנו תוכנית עבודה מתוקצבת עדכנית, אשר תוצג לציבור הרחב.

  התקציב הרגיל של המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2015 עומד על סך של כ-39 מיליון ₪.

  מרכיב הארנונה, מסך הכנסות המועצה, הוא כ-44%.

  מהיותנו מוגדרים בדרוג 10 בסולם הסוציו-אקונומי, השתתפות הממשלה בשירותים לתושבי הכפר היא מזערית ועומדת על כ-5.5% מסך התקציב.

  הערה: המקור לתקציבי פיתוח תשתיות הינן קרנות המוזנות מהיטלי השבחה ופיתוח.

  מי שמבקש ללמוד את הכללים והחוקים בהקשר לארנונה, יכול למוצאם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

  חרף הגידול בעלויות העסקת הקבלנים, עובדי המועצה ואני בראשם, נעשה ככל שיידרש לשמור על רמת שירות גבוהה וזמינות.

  בתחילת שנת 2015 אנו מצפים לקבל אישור לחוק העזר לביוב. לאחר פרסום החוק ברשומות, בכוונתנו להיערך במהירות האפשרית למיזם תשתיות, אשר יכלול: התקנת מערכת ביוב מרכזית, לרבות חיבור לפתרון קצה בהרצליה, חידוש משק המים (בשת"פ עם אגודת המים), שיפור מערכת הניקוז וחידוש כל הכבישים והמדרכות.

  כמקובל, נעדכן אתכם באירועי חרום, באירועים, בתוכניות ובשינויים באמצעות אתר האינטרנט ובפרסומים עתיים. לשם כך אנו מבקשים לוודא כי במזכירות המועצה נמצאים פרטים עדכניים של כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון נייד של כל הבוגרים מגיל 16.

  החובה להיערך למצבי חרום עומדת ותקפה. אנו מעמידים זמן, תקציבים, תרגילים ומחשבה רבה לתחום.

  גם השנה, כחלק מהשירות לתושב, נמשיך לאפשר למעוניינים, תשלום ארנונה, המזכה בהנחה, באמצעות אתר האינטרנט.

  פיגור בתשלומים (החל מה- 1 בפברואר 2015) נושא ריבית צמודה בשיעור של 6% לשנה.

   

  אני שמח וגאה על מיקומנו הקבוע והיציב בראש טבלת המועצות היעילות והאיתנות.

  נשמח לשיתוף פעולה, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה, הבהרה וחשיבה משותפת.

   

  מידע נוסף על ארנונה - באתר משרד הפנים.


   

  חוברת צו ארנונה 2015

   

   


    

  עבור לתוכן העמוד