לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

סיכומי וועדות

  חינוך 20.8.13
  חינוך 24.1.12
  בטחון יוני 2013
  בטחון דצמבר 2012
  בטחון 1.4.12
  בטחון 19.3.13
  סביבה 1.9.13
  תרבות אוקטובר 2013
  בטחון 21.10.13
  רווחה 10.3.13
  רווחה 31.12.13
  בטחון 1.1.14
  איכות סביבה 29.12.13
  מאבק באלימות 31.12.13
  חינוך 13.1.14
  תרבות פברואר 14
  ביקורת 4.2.14
  מורשת 10.2 חדש
  נוער 4.3.14
  בטחון 11.3.14
  חינוך 25.3.14
  מלח 19.1.14
  מלח 20.5.14
  מניעה 29.5.14
  סביבה 29.5.14
  חינוך 24.6.14
  מלח 9.7.14
  מלח 13.7.14
  מלח 15.7.14
  מצגת מלח 24.7.14
  בטחון 30.7.14
  חינוך 17.9.14
  רווחה 30.9.14
  סביבה 1.9.14
  מניעה 30.9.14
  סביבה 12.11.14
  בטחון 31.12.14
  חינוך 28.12.14
  רווחה 13.1.15
  מניעה 13.1.15
  תרבות 2/15
  בטחון 31.3.15
  רווחה 31.3.15
  מלח אפריל 15
  תרבות מאי 15
  איכות 7.6.15
  ביקורת 5.14
  ביקורת 1.15
  בטחון 30.6.15
  חינוך 15615
  חינוך 10.3.15
  חינוך 16.9.15
  מלח 7.10
  בטחון 18.10.15
  תרבות נובמבר 11
  איכות הסביבה 2.10.15
  רווחה דצמבר 15
  בניה 4.1.15
  בנייה 25.1.15
  בנייה 15.2.15
  בנייה 8.3.15
  בנייה 26.4.15
  בנייה 17.5.15
  בנייה 21.6.15
  בנייה 29.11.15
  בטחון 24.1.16
  מלח 7.2.16
  חינוך 12.4.16
  בטחון 18.5.16
  חינוך 21.6.16
  מלח 16.5.16
  מלח 28.8.16
  תרבות נובמבר 2016
  בטחון 25.09.16
  מלח 14.11.16
  בטחון 11.12.16
  חינוך 13.12.16
  מצגת נוער וספורט 13.12.16
  מצגת בה"ס במשותף 13.12.16
  מצגת אשכול גנים 13.12.16
  מצגת ספורט קהילתי 13.12.16
  מצגת מועדון הספורט 13.12.16
  מצגת בית וויל 13.12.16
  תחקיר תרגיל מל"ח מתאריך 20.12.16
  איכות הסביבה 18.12.16
  סיכום ישיבה תקופתית מתאריך 19.3.17
  סיכום דיון מיום 26.3.2017
  סיכום ישיבה 30.4.17
  סיכום דיון מיום 25.5.17
  סיכום אימון רע"ד 2017
  סיכום ישיבה - מאי 2017
  סיכום דיון מיום 18.6.17
  סיכום דיון מ2.7.2017
  סיכום דיון 12.9.17
  סיכום דיון מיום 15.10.17
  סיכום דיון מיום 10.12.17
  סיכום דיון מיום 22.10.17
  סיכום ישיבה - אוקטובר 2017
  סיכום דיון מיום 21.12.17
  סיכום דיון 24.12.17
  סיכום דיון 16.1.18
  סיכום דיון 16.1.18 מעודכן
  פרוטוקל מישיבה מספר 57 מתאריך 23.1.18
  פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מס' 55 ישיבה מן המניין מיום 5.12.17 מעודכן
  סיכום דיון מתאריך- 22.3.18
  סיכום דיון מיום 15.4.18
  סיכום דיון 24.04.18
  התקשרות עם משכ"ל- החלפת דשא סינטטי
  התקשרות עם משכ"ל אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב ,וסככות
  התקשרות עם משכ"ל עבור חינוך בשרון בע"מ
  התקשרות עם מש"כל - גידור שערים
  סכום דיון מיום 18.03.18
  סכום דיון מיום 18.03.18 מעודכן
  סיכום דיון מיום 17.6.18
  סיכום דיון מיום 5.7.18
  סיכום דיון מיום 23.7.2018
  סיכום דיון מיום 23.7.18 ועדת נגד סמים ואלכוהל
  סכום דיון מיום 5.8.18
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
  סיכום דיון מיום 28.8.18
  סיכום דיון מיום 4.10.18
  דוח מבקר המועצה מיום 25.8.15
  דוח מבקר המועצה מיום 28.5.18
  דוח מבקר המועצה מיום 25.08.15 מעודכן
  דוח מבקר המועצה מספר 16
  סיכום דיון מיום 20.12.18
  פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מועצה מס' 1 מיום 20.11.18
  פרוטוקול מישיבה מן המניין מועצה מס' 2 מיום 11.12.18
  סכום דיון מיום 28.10.18
עבור לתוכן העמוד